Svadobný film


  • 1 kameraman, 2-3 kamery
  • od príprav do 1:00 hod. ráno
  • celé príhovory, program
  • 4k rozlíšenie
  • 1 ks USB v darčekom balení, 2 ks DVD s potlačou
  • viac info